Om oss


Hydrogenisk har mer enn 20 års erfaring med hydrogen, og kompetanse innen alle aspekter av hydrogenprosjekter. 

Vi har lang industrierfaring både fra små bedrifter og store industrikonsern, og har gjennomført hydrogenprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Vår erfaring finnes på alle plan – fra programmering og styring til montasje av høytrykksanlegg, prosjektledelse og arbeid med politiske prosesser. Sammen med solid driftserfaring fra hydrogenstasjoner gjennom de siste ti årene vet vi hva som kreves.

Har du behov for kompetanse til dine hydrogenprosjekter – kontakt oss i Hydrogenisk.

Daglig leder Ulf Hafseld treffer du på:

uh@hydrogenisk.no

tlf. 908 94 153