Inspeksjon utført

Tredjeparts inspeksjon nå er gjennomført på Høvik, og vellykkede testfyllinger er utført. Det ble notert ett avvik rundt rutiner for oppstart av stasjon etter at nødstopp ved dispenser er trykket, men dette blir rettet opp neste uke slik at alt er innenfor regelverket. Rapporten er sendt videre til Bærum kommune og DSB, og det avventes svar fra disse om når stasjonen kan åpne. Siden ferdigrapporten sier at gjeldende regelverk følges, forventes det at dette blir formaliteter.