Forberedelsene for åpning av hydrogenstasjonen på Høvik går inn i sluttfasen

Etter at ferieavviklingen nå er over, går forberedelsene for åpningen av hydrogenstasjonene videre. Det er inngått en avtale med et akkreditert inspeksjonsorgan som nå er i ferd med å gå igjennom våre anlegg. Vi planlegger å teste anlegget på Høvik i driftstilstand tidlig neste uke i nærvær av inspektør, og etter det skal anlegget i prinsippet være klart til tanking av biler.  I lys av hendelsen på Kjørbo har DSB meldt fra at de ønsker en nærmere gjennomgang av anlegget på Høvik.  Vi har denne uken sendt inn informasjonen de har bedt om.  Vi håper at denne prosessen ikke trekker ut i tid, men kan følgelig ikke sette en bestemt dato for åpning.