Hydrogenisk har nå startet arbeidet med å gjenåpne stasjonene

Etter at kilden til lekkasjen i Sandvika hos Uno-x nå er kjent, har Hydrogenisk vurdert sine stasjoner og konstaterer at slike løsninger som er brukt der ikke er i bruk på våre lagertanker.  Vi går derfor videre i våre forberedelser for å åpne stasjonene på Høvik og i Porsgrunn. 

Vi ser behovet for en tett dialog med myndighetene før åpning, for å være sikre på at alle er komfortable med de løsninger som skal settes i drift.  Hydrogenisk har en prosess gående med Bærum kommune, og har kontaktet DSB for å få eventuelle innspill fra dem før gjenåpning.  Regelverket fra DSB har mange krav til driver av slike anlegg, og Hydrogenisk følger disse. Ett av kravene er at vi skal benytte en akkreditert uavhengig tredjepart for å verifisere våre anlegg før åpning, og Hydrogenisk arbeider nå for å få på plass en avtale med en slik aktør.

Hydrogenisk er i dialog med eier av stasjonen på Gardermoen som er positiv til en mulig gjenåpning av stasjonen før den blir flyttet.  Grunneier Avinor stiller seg også positiv til gjenåpning av stasjonen.  Det ser dermed ut til at det kan bli drift på tre stasjoner på Østlandsområdet i løpet av august.