Risiko ved energibruk

All energi vi benytter omfatter en eller annen form for risiko, men den er ulik for de ulike energibærerne. Opp gjennom årene har vi lært oss hvordan vi skal forholde oss til de ulike energiformene for at de skal gjøre en nyttig jobb for oss uten at vi påfører oss selv eller samfunnet skader.

De fleste av oss vokste opp med formaningen om at man ikke måtte stikke to strikkepinner (som da alltid var av metall) i stikkontakten.  Men likefult var det noen som gjorde det og fikk en klar forståelse på at det var mye energi der.  Elektrisk strøm forårsaker stadig mange uhell, men den har blitt en så naturlig del av våre liv at vi ikke bekymrer oss mye over de uhell som til daglig skjer med denne energiformen.  I mange år har vi kjørt rundt i bensinbiler og har blitt svært vant til bruk av bensin. Og mange av oss bruker gassgrill nå i sommer­sesongen for å lage gode måltider.  Vi omgir oss dermed til daglig med ulike energiformer, og har blitt svært fortrolige med disse.

Produsenter og leverandører av utstyr for de ulike energiformene, gjør alt de kan for at energien skal kunne leveres sikkert, og at sjansen for brukerfeil skal være så lav som mulig. Slik har vi også jobbet innen det nye området hydrogen til drivstoff.  Beklageligvis kan det skje et uhell slik det nettopp gjorde på hydrogenstasjonen i Sandvika, men det betyr ikke at hydrogen generelt sett er utrygt. Stasjonen som står på Høvik er bygget etter litt andre prinsipper enn den i Sandvika, og gjør bruk av årelang erfaring fra Norsk Hydro og Statoil.  Den har levert hydrogen på ulike steder i ti år og det er gjennomført tusenvis av tankinger. Det er ikke registrert hendelser eller tilløp til hendelser ved denne stasjonen.  Heller ikke ved de to andre stasjonene med samme design som har vært i drift like lenge. For alle stasjoner gjennomføres det grundige sikkerhetsanalyser og risikoen for stasjonene må ligge innenfor DSBs akseptkriterier for denne type anlegg.  Det gjør den for alle våre anlegg.

Hydrogenstasjonene på Høvik og i Porsgrunn var tenkt gjenåpnet i sommer, men vil nå avvente tilbakemeldinger fra undersøkelsene ved Sandvika-stasjonen for å vurdere om det er noen momenter fra denne rapporten som kan påvirke risikovurderingen for stasjonene.