Hydrogenstasjonene klargjøres

Etter at Hydrogenisk tok over Hyops to stasjoner i mars, har det vært arbeidet med planer om å sette stasjonene i drift.  Den viktigste oppgaven å ta tak i har vært å få på plass nye avtaler for leie, drift, forsyning og finansiering.

Flere avtaler er nå på plass og klargjøring av stasjonen på Høvik vil starte etter påske. Den vil da fylles med hydrogen, funksjonstestes og nødvendig vedlikehold gjennomføres.  Grunnet vedlikeholdsarbeider ved anlegget i Porsgrunn vil ikke regulære hydrogenforsyninger kunne påregnes før i andre halvdel av mai.  Vi vil komme tilbake med mer informasjon om når det kan forventes at stasjonene kan åpnes.

Hydrogenisk ønsker å etablere kontakt med aktører fra næringslivet som har planer om å ta hydrogen i bruk i sine flåter, og gjennom dette gjøre det mulig å utvikle driften ved stasjonene. Stasjonene i Porsgrunn og på Høvik er bygget for å kunne levere god kapasitet både for lette og tyngre kjøretøy.