Hydrogenisk overtar to av Hyops hydrogenstasjoner

Den 18. mars i år kunngjorde Hydrogenisk at de overtar to av Hyops hydrogenstasjoner.

Hydrogen som drivstoff blir stadig mer interessant for å gjøre veien til nullutslipps­samfunnet kortere og raskere.  Selskapet Hydrogenisk AS ønsker å bidra til denne overgangen, og vil gjennom overtagelsen av hydrogenstasjonene på Høvik og i Porsgrunn sikre at de verdier og den kompetanse som er lagt ned i disse stasjonene blir ivaretatt og kan benyttes videre.

Hydrogenisk vil i perioden fremover vurdere hvordan stasjonene kan utnyttes best mulig, og vil søke samarbeid med prosjekter og aktører som kan bidra til en god utnyttelse av anleggene.  Hydrogen er utprøvd i en årrekke og fungerer godt som erstatning for bensin og diesel med anvendelse i biler, tyngre kjøretøy og maritime anvendelser, med rent vann som eneste utslipp.

Stasjonen i Porsgrunn er Norges eldste og var sentrum for bruken av hydrogen til transport i Norge da den åpnet i 2007.  Nå ønsker Hydrogenisk en revitalisering av hydrogen i regionen og utfordrer aktører i Grenlandsregionen til å ta hydrogen i bruk i ulike anvendelser.  «Hydrogenisk kan forsyne aktørene med drivstoffet, men bedrifter og privatpersoner må komme på banen og ta det i bruk.» uttaler Ulf Hafseld, daglig leder i Hydrogenisk AS.  Stasjonen på Høvik vil også være en viktig brikke i den videre utviklingen av selskapet, og den ligger godt plassert for å kunne forsyne en rekke kundegrupper.

Gjennom den sterke svenske eiersiden i selskapet blir Sverige også et naturlig interesse­område for Hydrogenisk. Kurt Dahlberg, som står i spissen for investorgruppen og tidligere grunder av Metacon AB, uttaler: «Det er fantastisk gledelig at vi sammen har funnet en løsning som både redder de store verdiene som var bygget opp i Hyop, og som samtidig gjør det mulig å kombinere den store kunnskapen som finnes i Hydrogenisk med markeds- og produktkompetanse som vi har bygget opp i Sverige.  Dette vil vi utnytte for en fortsatt utvikling av infrastruktur for hydrogen i Skandinavia.»

Daglig leder Ulf Hafseld tror dette kan bli et spennende samarbeid.  «Her har vi samlet en gruppe aktører som har bred kompetanse og som vil engasjere seg i en omstilling som nå haster mer enn noensinne.»  «Hydrogen fungerer godt som erstatning for fossile drivstoff, og Hydrogenisk skal være med på å drive dette inn i markedet» avslutter Hafseld.